BBM BLSM

Organizing history by tags.

Pakar: PKS Seharusnya Tarik Menteri di Kabinet

Juni, 05 2013 Jakarta --  Pakar politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saleh Partaonan Daulay mengatakan apabila menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar...